• Έγχρωμα Χαρτιά Υπερήχων Mitsubishi

  Έγχρωμα Χαρτιά Υπερήχων Mitsubishi

  Έγχρωμα καταγραφικά χαρτιά για χρήση σε υπερήχους από την Ιαπωνική εταιρία Mitsubishi.

  Διατίθενται δέκα διαφορετικοί κωδικοί:

  Κωδικός
  Περιγραφή
  Εκτυπώσεις
  102.007
  CK-50S pack
  for A6 CP-50 series
  50prints
  102.004
  CK-700 roll
  for A6 CP-700 series
  200/130pr
  102.005
  PK-700S pack
  for A6 CP-700 series
  200prints
  102.006
  PK-700L pack
  for A6 CP-700 series
  130prints
  102.015
  CK-800L pack
  for A5 CP-800 series
  100prints
  102.014
  CK-800S pack
  for A5 CP-800 series
  160prints
  102.016
  CK-30S pack
  for A6 CP-30 series
  200prints
  102.013
  CK-30L pack
  for A6 CP-30 series
  130prints
  102.012
  CK-900L pack
  for A6 CP-900 series
  130prints
  102.011
  CK-900S pack
  for A6 CP-900 series
  200prints
  48,00173,00

  Έγχρωμα Χαρτιά Υπερήχων Mitsubishi

  48,00173,00 Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος

Κατηγορίες