• Έγχρωμα Χαρτιά Υπερήχων Mitsubishi

  Έγχρωμα καταγραφικά χαρτιά για χρήση σε υπερήχους από την Ιαπωνική εταιρία Mitsubishi.

  Διατίθενται δέκα διαφορετικοί κωδικοί:

  Κωδικός
  Περιγραφή
  Εκτυπώσεις
  Τεμάχια
  Συσκ/σίας
  Τιμή
  102.007
  CK-50S pack
  for A6 CP-50 series
  50prints
  10
  476,00€
  102.004
  CK-700 roll
  for A6 CP-700 series
  200/130pr
  10
  426,00€
  102.005
  PK-700S pack
  for A6 CP-700 series
  200prints
  10
  676,50€
  102.006
  PK-700L pack
  for A6 CP-700 series
  130prints
  10
  676,50€
  102.015
  CK-800L pack
  for A5 CP-800 series
  100prints
  10
  1565,50€
  102.014
  CK-800S pack
  for A5 CP-800 series
  160prints
  10
  1440,00€
  102.016
  CK-30S pack
  for A6 CP-30 series
  200prints
  5
  714,00€
  102.013
  CK-30L pack
  for A6 CP-30 series
  130prints
  5
  814,00€
  102.012
  CK-900L pack
  for A6 CP-900 series
  130prints
  10
  1102,00€
  102.011
  CK-900S pack
  for A6 CP-900 series
  200prints
  10
  1102,00€
  426,001.565,50
error: Content is protected !!

Κατηγορίες